Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Roterande Jet-Heads

Vid tankrengöring är det viktig att vätskestrålen uppnår en hög mekanisk bearbetning av hela tankväggen. Toftejorg tankrengöringsutrustning typ Roterande Jet-Heads bygger på användandet av ett lågt tryck, 3 – 12 bar, samt en låg förbrukning av rengöringsvätska.

roterande-jet-headsDetta uppnår man genom munstyckenas speciella utformning som gör att strålen “håller ihop” från det att strålen lämnar munstycket till dess att rengöringsvätskan träffar tankväggen med full kraft.

När rengöringsvätska tillförs utrustningen passerar vätskan genom en turbin som tillsammans med en “växellåda” startar en 360° horisontal rotation av utrusningen samtidigt som munstyckena roterar 360° vertikalt. Varje rotation av utrustningen runt sin egen axel benämns som en cykel. I första cykeln gör munstyckena ett grovt rengöringsmönster på tankytan. I följande cyklar görs mönstret successivt tätare till dess att ett komplett rengöringsmönster uppnåtts efter 8 cyklar.

Toftejorg´s patenterade rengöringsmönster, som kan definieras inom en viss tidsperiod, tar mellan 7 till 25 minuter beroende på modell och tillfört vätsketryck.

Inga andra former av yttre drivkällor som el eller tryckluft behövs, dock finns de som tillval till SaniJet 20.

Det finns ett flertal modeller att välja mellan. Både för fasta installationer och mobila enheter. Varje modell kan även optimeras för varje installation genom val av olika diametrar på munstyckena samt olika turbiner.

Se Roterande Jet-Head i drift (AVI: 3602kb)

Produktsortiment

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna