Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Flödesmätare PD 340

flodesmatare-pd340PD 340 flödesmätare är en precisionsmätare, avsedd för volymetrisk mätning av vätskor med en viss elektrisk ledningsförmåga. Flödesmätaren är lämplig för användning i livsmedelsindustrin och andra områden där det krävs hygieniskt utförande och materialval.

Flödesmätarens robusta konstruktion gör den lämplig för mätning av vätskor som innehåller fasta partiklar. PD 340 flödesmätare är utrustad med en microprocessor, som styr och övervakar givarens alla funktioner. Mätaren har 2st pulsutgångar och kan även fås med strömutgång
4-20mA

Val av Mätarstorlek

Mäthuvudets storlek bör väljas beroende på vätskeflödet. Således väljs den minsta möjliga mätaren med vilken max. flöde inte överskrids. På så sätt uppnås den största mätnoggrannheten. Övergången mellan större rör och mätare bör utföras med koniska övergångsstycken.

Placering av mätare

Mätaren bör monteras i rörsystemet så att mätröret alltid är vätskefyllt, eftersom mätaren kan visa “flöde” om mätröret är tomt. Luft i vätskan mäts med som volym. Därför skall vätskan innehålla så lite luft som möjligt och mätaren bör placeras på det ställe i rörsystemet, där det högsta trycket finns. Här är luftvolymen minst och får därmed också minst betydelse för mätresultatet.

flodesmatare-pd340-tabell

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna