Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Tankrengöringsutrustning

Toftejorg tankrengöringsutrustning produceras enligt ISO 9001 Internationella kvalitetsstandard. Det breda sortimentet tillåter Toftejorgutrustningen att användas i tankar inom ett mycket stort industriellt rengöringsområde samt i tankar med höga hygieniska krav.

Vid tankrengöring är det avgörande att rengöringsvätskan uppnår en hög mekanisk bearbetning av hela tankväggen. Detta klarar Toftejorg tankrengöringsutrustning.
Toftejorg tankrengöringsutrustning delas in i två huvudgrupper, Roterande Spray-Heads och Roterande Jet-Heads.

Vad kan vi erbjuda?

Installationsspecifikation
Baserade på aktuell tankdimension, tekniska avdelningen använder CAD ritningar, som innefattar detaljerad placering, rör och tryck/flödes rekommendationer, för en korrekt installation.
Se installationsexempel

Processdesign
Detta innefattar processparametrar och datoriserad simulering, TRAX. Den här avancerade mjukvaran används för analysering av rengöringsskuggor och kan genereras för individuella mönster på kärlen.
Mer info om TRAX

Driftprocedur
Baserade på våra omfattande erfarenheter föreslår vi en optimal driftsprocedur.

Test resultat
Prova en portabel Toftejorg tankrengöringsmaskin innan Ni utför en fast installation.

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna