Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Kort om oss

Vi inriktar oss på teknisk försäljning av maskin- och processutrustning.

Se våra tjänster

Medarbetare

Försäljning – Säljservice

Vi är försäljningsavdelningen på EGTE-Teknik AB, om du är intresserad av våra produkter kontakta oss per telefon eller e-post enligt nedan.

Inger Winroth – Säljservice/Internal Sales
Försäljning av flödeskomponenter samt säljservice eftermarknad.

Telefon: 0155- 26 85 20
Mobiltel: 070- 380 2772
E-post: inger.winroth@egte.se

Ulf Lundgren – Försäljning
Försäljning av maskin och processutrustning.

Telefon: 0155- 26 85 20
Mobiltel: 070-5657165
E-post: ulf.lundgren@egte.se

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna