Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Kort om oss

Vi inriktar oss på teknisk försäljning av maskin- och processutrustning.

Se våra tjänster

Kontakta oss

EGTE-teknik AB
Wedholms Allé 2B
611 39 Nyköping

Tel: 0155-26 85 20
E-post: info@egte.se

Våra medarbetare

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna