Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Fettavskiljare Grease Shield 1850 med förfilter

Fettavskiljaren 1850 ECO-S-FF tillvaratar både fett från diskhon och diskmaskinen. Du monterar den enkelt inne i köket under diskbänken.

Spillvatten från sköljho och diskmaskin passerar genom avskiljaren, en skruv sitter inne i behållaren och transporterar salladsrester odyl. till ett separat kärl som töms av personalen.

Installationen av Fettavskiljaren är enkel, 2 in o 1 utlopp, ström 230V samt en anslutning för varmvatten som rengör behållaren automatiskt.

Avskiljaren tar tillvara 99% av fettet.
Avskiljaren är CE märkt.

Längd= 916 Höjd= 500 Djup= 344mm + Behållare 110mm

Ladda ner

Dagligt underhåll Grease Shield (PDF)
GreaseShield CE Marking (PDF)

GS Kiwa Byggcert

Produktblad GS1850ECO-S-PF

 

GreaseShield-GS1850-PF

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna