Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Displayenhet PD 210

Displayenheten PD 210 kan anslutas direkt till flödesmätaren via en tvåtrådskabel.

Displayenheten kan användas som totalräkneverk och förvalsräkneverk samt för att ange aktuella värden för flöde och temperatur. Slutligen kan den även användas vid ev. felsökning av mätaren.

Funktioner

displayenhet-pd210-1Totalräkneverk
Display-enheten visar den totala genomströmmande volymen, t.ex. i m3.

Förvalsräkneverk
För start av mätning insätts en SET-punkt och förvalsräkneverket nollställs manuellt. När den önskade volymen uppnåtts, ger OUTPUT 2 stoppsignal.

Aktuellt värde, flöde
Display-enheten anger aktuellt flöde,
t.ex.i m3/h.

displayenhet-pd210-2Aktuellt värde, temperatur
Display-enheten visar aktuell temperatur i °C.

Felsökning
Flödesmätaren är utrustad med ett omfattande testsystem, som kan avslöja fel, som uppstår på grund av felaktig användning av mätaren eller fel, som kan uppstå i själva mätaren.
När testsystemet finner ett fel tänds ett “A” i display-enhetens första siffra. Om “TEST” knappen trycks in visar display-enheten en felkod på två siffror, som anger felets art.

Anslutning
Display-enheten ansluts till flödesmätaren med en enkel tvåledarkabel. Via denna kabel får display-enheten ström. Likaså utväxlas data mellan flödesmätaren och display-enheten genom denna kabel. Kabelns längd bör ej överstiga 100 m.

Placering
Display-enheten är utförd för fast montering, t.ex. I en panel. Enheten är vattentät. Omgivningstemperaturen kan variera från -10°C till +50°C.

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna