Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Silor med eller utan isolering

isolerade-silor2Typ EG-60

Användningsområde

Förvaring av flytande produkter utomhus.

Normalutförande

Volym 40 000 – 200 000 liter. Tankarna har 15° konisk topp och plan botten med 5° lutning mot sidoutlopp. Utförande i rostfritt stål, SS 2333 med produkt-berörda ytor i 2B finish och slipade svetsar. Rostfri väggenomgång och alkov med manlucka, ventilationsrör med inbyggd hävertbrytare, diskrör och kombinerat in-och utlopp. Rostfri yttertopp med inspektionslucka, skyddsräcke och lyftöglor. Ytterbeklädnad av korrugerad plåt med valfri standardfärg. Uppställning på plant betongfundament.

isolerade-silor3Specialutförande

Utförande i syrafast stål, SS 2343 eller annan kvalitet.
Annat utförande på topp eller botten.

Tillbehör

  • Diskapparat.
  • Provtagningsventil.
  • Propelleromrörare.
  • Förankringskonsoler.
  • Anslutning för nivågivare.
  • Anslutning för termometer.
  • Anslutning för temp. givare.
  • Anslutning för överfyllnadsskydd.
  • Anslutning för hög- respektive lågnivåvakt.
  • Brytare på manlucka.
Liter Diameter utv. Diameter inv. Höjd
40000 3200 3000 6100
50000 3200 3000 7500
60000 3200 3000 9400
75000 3600 3400 9400
100000 3600 3400 10900
125000 3600 3400 14300
150000 3800 3600 15600
185000 4000 3800 18000

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna