Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Säker provtagning – svårare än de flesta tror

När man tittar runt i Danska och Svenska mejerier ser man en mångfald av provtagningsutrustningar, naturligtvis beroende på mejeriernas olika behov och individuella möjligheter för att klara provtagningen. Lägger man samman den ökade standardiseringen av andra komponenter i processlinjen, undrar man varför varianterna på provtagningsutrustningarna är så många som det är.

Tidigare skyllde man eventuellt på att provtagningsutrustningar aldrig omfattats av någon standard, norm eller utsatts för någon testmetod. Eller så är de kanske bara bristande uppmärksamhet, då utrustningen fysiskt befinner sig i produktionsmiljön men handhavs av laboratoriepersonal.

I samband med fastläggande av kritiska kontrollpunkter (HACCP) i produktionen, kan det vara idé att kontrollera, om inte själva provtagningsutrustningen utgör fara för såväl processlinjens hygieniska design som för provens kemiska och bakteriologiska sammansättning. Det är nämligen mer regel än undantag att montage av provtagningsutrustning medför “dead legs” mm, detta skulle inte accepteras i andra delar av processanläggningen som CIP-rengöres.

Så pass stor hänsyn tas till provens tillförlitlighet, d.v.s. dessa prov som ska ge en representativ bild av produktionen, detta är alltså ett stort problem. Utslitna gummimembran är oftast en risk för kontaminering av såväl produkt som prov. Det finns även provtagningsventiler som inte kan rengöras eller steriliseras innan nästa provtagning. Konsekvenserna kan då bli att man inte litar på analysresultaten och istället resonerar som så att “det beror nog på provtagningsutrustningen”.

I de fall man är helt beroende av prover och de analysresultat som åstadkoms, rekommenderas det att ge provtagningsutrustningen full uppmärksamhet. Särskilt när proven ska genomgå en bakteriologisk analys. Använd endast dokumenterad steriliserbar provtagningsutrustning, som överensstämmer med kraven på anläggningens hygieniska design. Är det risk för kontaminering av proverna på vägen från processen till laboratoriet, kan ett aseptiskt stängt provtagningssystem vara ett alternativ. Lösningar finns, men först skall problemen erkännas.

Keofitt och EGTE-Teknik står till förfogande för att finna de optimala lösningarna på Era provtagnings problem.

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna