Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Ny pump – Bornemanns dubbelskruvpump

14 February 2011

skruvpumpNy Pump i vårt produktprogram, Bornemanns Dubbelskruvpump, för viskösa produkter, skonsam pumpning. CIP-disk med samma pump. Finns i vårt produktprogram sedan 1 februari.

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna