Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Vi certifierar oss för kvalitetssystem ISO 9001

3 February 2010

Vi kommer att till sommaren 2010 certifiera oss för kvalitetssystem ISO 9001 för att säkra kvaliten för våra kunder.

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna