Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

En ny delägare i EG Teknik

2 March 2009

Från 1 februari är Rörtema AB i Nyköping ny delägare i EGTE Teknik AB.
Rörtema är en VVS och Processinstallatör med ca 35 anställda.
Detta innebär att vi förstärkt vår position gällande rörinstallationer.

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna