Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Leverans av ammoniaktank

3 November 2008

AmmoniaktankEGTE Teknik har i dagarna levererat en dubbelmantlad ammoniaktank med volym 70.000L till Skellefteå Kraft för rökgasrening.

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna