Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Fristam Dispergeringspump för slutblandning av vattenbaserad färglösning

18 September 2007

I bilagan nedan kan Ni se produktion av vattenbaserad färglösning, under slutblandningen med en Fristam Dispergeringspump.

Fristam blandningspump (doc)

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna