Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

ISO-MIX, en helt ny Blandningsteknik

24 February 2007

Iso-MixAlla gamla invanda begrepp om hur blandning skall gå till ställs på huvudet när Du installerar ISO-MIX. ISO-MIX är ett roterande “Jethuvud” med fyra munstycken för blandning av vätskor och inblandning av andra vätskor, gas eller pulver i större vätskevolymer. Det roterande blandningshuvudet befinners sig under vätskeytan och ingår som en del i en cirkulationskrets som utför blandningen. Läs mera om ISO-MIX blandningsteknik på vår Hemsida under fliken produkter, “Roterande Mixrar”

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna