Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Flertalet tankleveranser till hygienproducerande företag

25 April 2008

Kep030EGTE-Teknik AB har under våren 2008 levererat ett flertal tankar av varierande modell och storlek till företag som prioriterar höga krav och hygien innan valet av leverantör sker, vi tackar för förtroendet som Er samarbetspartner.

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna