Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Leverans av Högtryckspump från Niro Soavi

16 January 2008

EGTE-Teknik har erhållit en beställning gällande en ny Högryckspump till Milkos Mejeri i Bollnäs, pumpens kapacitet är 2.000 liter vid 200 bars tryck, och skall pumpa koncentrad vassle och mjölk för torkning, pumpen tillverkas av Homogenisatortillverkaren Niro Soavi i Parma.

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna