Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Leveranser till Mejeriindustrin

1 December 2007

EGTE-Teknik kommer under 2008 att leverera ett flertal nya Processtankar för youghurttillverkning vid Milkos Mejerianläggning i Hedemora.

EGTE-Teknik har ehållit en beställning avseende två 100 000 liters silor för mjölk till Mejeriföretaget ArlaFoods i Linköping, leveransen sker under våren 2008.

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna