Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Homogenistorleverans för 1000 Bars tryck

15 November 2007

EGTE Teknik gratulerar DSM Liquid Technologies Provider för valet av ny Homogenisator från Niro Soavi, maskinen levererar hela 1000 bars tryck vid en kapacitet av 4.000 liter/timma. Leveransen sker under februari -08.

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna