Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Nya Homogenisatorer från Niro Soavi

12 February 2007

Niro Soavi har tagit fram en ny Högtryckshomogenisator för “Nano-emulsioner” kallad Twin Panda 600, maskinen är extra lämplig för Biotekniska- och Livsmedelsemulsioner, den kan erhållas med två homogeniseringshuvuden och med max homogeniseringstryck  600 bar och ett flöde upp till 55 l/tim.

Läs mera om maskinen i bifogad artikel eller kontakata oss för mera information, eller en diskussion om labbtester vid vårt nya moderna testlab. i Parma. Maskinen kan hyras eller hyrköpas efter utförda testkörningar.

Ny Homogenisator från Niro Soavi (PDF)

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna