Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Fristam Pulvermixers & Dispergeringspumpar

15 February 2007

Med Fristam Pulvermixer & Dispergeringspump kan man snabbt tillverka
önskade emulsioner, i det redovisade fallet mixas en oljefas i mjölk.
Läs mera om hur processen blev en perfekt lösning i bilagan “Mixing Oil in Milk”

Fristam Pulvermixrar och Dispergeringspumpar används i allt fler
svårlösta blandningsprocesser för att uppnå en hög produktkvalitet.

Mixing oil in Milk (PDF)
Fristam Pulver Mixer (doc)
Fristam Dispergering- Pulvermixer (PDF)

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna