Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

TZ-74

tz74TZ-74 roterande jethead åstadkommer en 360°indelad mekanisk rengöring över en definierad tidsperiod. TZ-74 är en automatisk utrustning och representerar ett garanterat sätt att uppnå en kvalitetssäker rengöring av tankar.

Användningsområden

Process, lagrings och transporttankar och behållare mellan 50 och 500 m3. Används i bryggerier, livsmedel och mejerierprocesser, kemisk/ pharmaceptiska och ett flertal andra industrier. TZ-74 roterande jethead har varit särskilt lämpligt och framgångsrik inom bryggeri industrin världen över.

Funktion

Flödet på rengöringsvätskan gör att munstyckena genomför en rotation både vertikalt och horisontalt.I första cykeln gör munstyckena ett grovt rengöringsmönster på tankytan. I följande cyklar görs mönstret successivt tätare till dess att ett komplett rengöringsmönster uppnåtts efter 8 cyklar.

Tillval

Valet av munstycksdiameter kan optimera den mekaniska rengöringsradien och flödet vid önskattryck. En elektronisk rotationssensor för att styrka 360° täckning kan också installeras. Finns även att tillgå i en speciell “Bryggpanna version” och i en “Självrengörande version”

Kvalitetssystem

Toftejorg Tankrengöringsutrustningar är tillverkade i enlighet med ISO 9001 Internationell kvalitetsstandard.

Vid Beställning

Vänligen specificera munstyckstorlek, typ av turbin, önskade anslutningar och avsedd applikation.

Specifikationer

Material
AISI 316L, AISI 316, PTFE, PEEK, Tefzel

Vikt
6,1kg

Smörjmedel
Självsmörjande av rengöringsvätskan

Arbetstryck
3 – 12 bar

Rekommenderat tryck
3 – 8 bar

Max arbetstemperatur
95° C

Max omgivningstemperatur
140°C

Max kastlängd
7 – 24 m

Effektiv kastlängd
4 – 13 m.

Standard gänga
1 ½” BSP, hona

Min. tanköppning
Se dimensions ritning

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna