Scroll to top
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Vi marknadsför Labocontrols utrustning för provtagning av torra pulverprodukter.
“PowControl” In-Line Sampler, för montering på rör eller Tank.
Utrustningen finns i manuellt, pneumatiskt och elektriskt utförande.
Passar till produkter upp till 1mm i pulverstorlek.

 

 

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna