Till toppen av sidan
Er leverantör av hygienisk processutrustning
Nav
info@egte.se 0155-26 85 20
Er leverantör av hygienisk processutrustning

Homogenisatorer

nirosoaviNiro Soavi levererar ett av marknadens bredaste och mest flexibla produktprogram av Högtryckspumpar, Homogenisatorer och Micromaskiner till mejeri och livsmedelsbranchen samt till kemi-, pharmaceptisk och bioteknikindustrin.

 • homogenisatorerHomogenisatorer / Micromaskiner / Högtryckspumpar
 • CIP och steriliserbar design
 • Sanitär design
 • Aseptisk design
 • Laboratorie och industrimaskiner
 • Kapaciteter upp till 50.000 l/t
 • Kundanpassade tekniska lösningar
 • Högtrycksteknologi (VHP) med tryck upp till 1.500 bar
 • Homogeniseringsventiler – inkl. ”Nanovalve” – Teknologi
 • ISO – 9001 – certifierat

Ny Design

Mera än 50 års erfarenhet ligger till grund för den nya ENERGY-serien av Högtryckspumpar och Homogenisatorer, som Niro Soavi har lanserat under de senaste åren.

ENERGY-serien är karaktäriserad av:

 • Kompakt design
 • Optimerat drev och transmission
 • Lågt varvtal som medför lägre ljudnivå och minimalt slitage
 • De flesta maskiner har oljetryckssmörjning vilket ger en säkrare drift
 • Mediaförbrukning (olja, kylvatten m.m.) har reducerats ca 25% jämfört med tidigare modeller

Flexibel och moduluppbyggd design

Flexibilitet har alltid varit kännetecknet för Niro Soavi´s maskinprogram, och den moduluppbyggda designen medför att alla maskintyper levereras och specificeras för varje enskild uppgift som sedan kan anpassas till nya produkter och deras produktionskrav.

 • Fler typer av tryckventiler
 • Utbytbara ventilsäten
 • Moduluppbyggda homogeniseringsventiler
 • Icke – aseptiska maskiner kan uppgraderas till aseptiska
 • Utbytbara tryckstämplar – hårdförkromade, tungstenscarbid
 • eller massiva keramiska stämplar.
 • Minimalt reservdelslager
 • Optimalt packningssystem, som säkrar mot läckage och minimerar underhållskostnaderna
 • Lätt att byta ut ventilpackningarna, som under optimala produktionsförhållanden har en livslängd upp till 1500 timmar
 • Alla modeller kan levereras med ett brett utbud av tillbehör, så att en optimal lösning kan ske för den individuella parten

Produktutveckling med Niro Soavi

Niro Soavi har eget test och utvecklingslaboratorium i Pharma, Italien. Här kan olika produkter testas och homogeniseringseffekten kan analyseras. Med en kontinuerlig dialog mellan Kunden och Niro Soavi´s produkt – och processpecialister kan en optimal homogeniseringsprocess utföras för Era produkter.

För produktutveckling / pilotanläggning kan vi Erbjuda:

 • Table Top laboratoriemaskiner från 10 l/t och 1500 bar
 • Kompletta mobila enheter för laboratorier och pilotanläggningar
 • Den inbyggda flexibiliteten möjliggör olika produktapplikationer
 • Niro Soavi kan erbjuda laboratoriemaskiner för uthyrning, detta för att produktutveckling och implementering av nya processer skall kan utföras i de egna produktionsanläggningarna.

Homogenisering / Microgeniseringsprocessen i enkelhet

Homogeniseringsventilen är kärnan i processen. Under den kontinuerliga driften pressas den flytande produkten under högt tryck igenom den reglerbara homogeniseringsventilen och i kombination med turbulens, lokal kavitation, spänningar och höghastighetspåverkningar reduceras partikeln och droppstorleken till en likartad homogen storleksfördelning, typisk mellan 0,2 – 2 µm, beroende på produkt och tryck.

Användningsområden

Med en kontinuerlig fokusering på utveckling av flexibla och kundanpassade tekniska lösningar inom Niro Soavi´s hela produktprogram sker idag en kontinuerlig ökning av antalet homogeniseringsprocesser och användande företag.

 • Mjölkprodukter
 • Glassmix
 • Fruktjuice
 • Tomatkoncentrat, Ketchup
 • Ingredienser
 • Spraytorkade produkter
 • Oljeemulsioner
 • Kosmetik
 • Hudvårdprodukter
 • Latexprodukter
 • Smörjmedel
 • Cellsuspensioner
 • Cellsprängning
 • Injektionsvätskor

Very High Pressure (VHP) upp till 1500 bar, Niro Soavi kan hantera trycket

Homogeniseringstryck upp till 1500 bar kräver en unik design av de mekaniska delarna. Niro Soavi erbjuder 2 typer av kompressionsblock: Monoblock för tryck upp till 600 bar och VHP- block för tryck upp till 1500 bar

Nanovalve – den högeffektiva homogeniseringsventilen

Niro Soavi har utvecklat ett nytt homogeniseringssystem som tillsammans med traditionella homogeniseringsventiler vid samma tryck förbereder homogeniseringseffekten. Drifttrycket kan reduceras med upp till 30%.

Det optimala flödet och den dubbla axiala matningen utför på ett säkert och tillfredställande sätt regleringen av ventilspalten, till detta den förstärkta homogeniseringseffekten och därutöver en stor energibesparing som även reducerar ljudnivån och slitaget på ett effektivt sätt.

Niro Soavi Nordic - Er Leverantör av Homogenisatorer, Högtryckspumpar, Micromaskiner, reservdelar och service.

Niro Soavi Nordic erbjuder:

 • Ett mycket flexibelt produktprogram
 • Kundanpassade maskinlösningar
 • Kapaciteter upp till 50.000 l/t
 • Homogeniseringstryck upp till 1.500 bar
 • Snabba svar på Era förfrågningar
 • Kort leveranstid
 • Dag till dag leverans av reservdelar
 • Möjlighet till test av produkter på Niro Soavis laboratorium i
 • Pharma, Italien
 • Service och teknisk backup
 • FDA – 3A materialgodkännande

kapacitetstabell
Niro Soavis kapacitetstabell

Läs mer

Teknisk presentation

Labbhomogenisatorer

Vi är återförsäljare för de ledande leverantörerna i Europa.

Kontakta oss gärna